Organisatie

Missie

Het geven van optimale zorg aan CVA patiënten en direct betrokkenen, in de thuissituatie,  gericht op het verbeteren van het participatieniveau, waarbij de patiënt centraal staat.

 

Voorwaarden:

 

  1. De zorg wordt gegeven door autonome, gespecialiseerde zorgverleners die optimale disciplinaire zorg leveren.

 

  1. Het netwerk is een volwaardige gesprekspartner voor verwijzers, en 1e lijn geldverstrekkers/ financiers middels data verzameling

 

  1. Zorgvragers, zorgverleners en verwijzers kunnen elkaar vinden via het netwerk.

 

Visie

  • Herkenbaar werkverband dat CVA cliënten die specialistische hulp nodig hebben in de thuissituatie en zorgverleners in de eerste lijn makkelijk bij elkaar brengt.

 

  • De cliënt en zijn hulpvraag zijn uitgangspunt voor het vinden van passende oplossingen en optimale zorg in de thuissituatie.

 

  • De zorgverleners van het netwerk zijn op de hoogte van elkaars werkwijze en expertise.

 

  • De multidisciplinaire zorg wordt op maat geleverd.