CVA Netwerk Zaanstreek

Welkom op de website van het CVA Netwerk Zaanstreek. Deze website is bedoeld voor mensen die een CVA hebben gehad en voor mensen in hun omgeving, maar ook voor zorgverleners en verwijzers.

Een CVA staat voor Cerebro Vasculair Accident en wordt ook wel beroerte genoemd. Dit kan een bloeding in de hersenen of een herseninfarct zijn. Ongeveer 80% van de CVA gevallen is een infarct, waarbij hersenweefsel af kan sterven door een dichtgeslibde ader (trombose) of een bloedstolsel dat een hersenslagader verstopt (embolie). Een hersenbloeding komt in ongeveer 20% van de gevallen voor als gevolg van een lek in een hersenbloedvat.

Een beroerte is een zeer ingrijpende gebeurtenis voor de persoon zelf maar ook voor de naasten. De gevolgen van een beroerte lopen zeer uiteen en kunnen zowel lichamelijk, emotioneel, gedragsmatig en/of cognitief zijn. Cognitie is het vermogen tot het verwerven van kennis door waarneming en het verwerken van de daarmee opgedane informatie door het denken. Oftewel, cognitie gaat over taal, geheugen, het vermogen gedrag aan te passen, patronen herkennen, rekenen en tal van andere denkprocessen. Om tot cognitie te komen moet er eerst worden waargenomen.